ДИФЕРЕНЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ – НЯКОИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ

April 3rd, 2011

Личност
•    в психологически план
Личността е субект, носител на качества и способности, да познава Света и себе си; носител на мотиви, интелигентност, уважение към едни или други обекти.
•    В свободен научен и общо житейски смисъл
Личността се разглежда като субект, като творец на отношения и съзнателна действителност. (прочети цялата статия…)

Категории: ЛЕКЦИИ | ключови думи: , | Все още няма коментари

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРИЯТЕЛСТВО

February 11th, 2011

Същност на приятелството
1. Дефиниция – приятелството означава близки отношения, основани на взаимна привързаност, общност на идеите и интересите.
2.  Характеристики
•  Приятелството е самоценно отношение. То е благо само по себе си.
•  За разлика от кръвните връзки и колективните отношения, приятелството е индивидуално избираемо. (прочети цялата статия…)

Категории: ЛЕКЦИИ | ключови думи: , , , | Все още няма коментари

ЧОВЕШКОТО ОБЩУВАНЕ

February 10th, 2011

1.Същност
Общуването е процес, чрез който се реализират междуличностните отношения. То притежава 3 основни характеристики:
•    Отношение – предполага наличието на активност от двете страни. Хората формират общ смисъл в процеса на общуване, а не просто обменят информация.
•    Въздействие – информацията, която достига до отделните страни в общуването им въздейства по определен начин.
•   Единна система на кодифициране и декодифициране. (прочети цялата статия…)

Категории: ЛЕКЦИИ | ключови думи: , , , | Все още няма коментари