Синдром на професионалното изгаряне – Burnout

Синдром на професионалното изгаряне BurnoutПрофесионалнто изгаряне е синдром развиващ се на фона на хронически стрес и изтощаващ емоционално-енергийните и личностни ресурси на работещия човек. Професионалното изгaряне възниква в резултат на вътрешното натрупване на отрицателните емоции, без съответстващото „разтоварване“ или „освобождаване“ от тях. По същество това е дистрес или третият стадий на общия адаптационен синдром – стадий на изтощение.