Самосъзнание (Аз концепция)

Самосъзнание (Аз концепция) – състои се от представите на индивида за собствените му качества и способности, от представите за собствените му възможности да взаимодейства с другите хора и заобикалящия го свят, от ценностните му представи и от представите му за собствените цели и идеи, за собственото му минало и бъдеще. Аз-концепция- създател Уилям Джеймс.Представя вътрешния свят на човека,който е достъпен само за него;представата която човек има за себе си;това което мислим че сме;това което мислим че другите мислят за нас;това което бихме искали да бъдем.