Ехолалия

Ехолалия – спонтанно механично повтаряне на чужди думи или изречения без разбиране на казаното. Това езиково разстройство се среща при умствено “дефициентен”, или при поддаващ се на влияние субект, а също и при някои дементни състояния. Физиологичната ехолалия е нормален етап от развитието на кърмачетата и малките деца. Тя се среща често при олигофрении, също така е психопатологичен симптом при сензорни афазии, ендогенни и симптомни психози.