Убеждение

Убеждение - форма на социално влияние. То е процес на воденето на хора към приемането на идея, нагласа или действие чрез рационални и символични (макар и не винаги логични) значения.

ключови думи: , ,