Бог

Бог – божество, считано от монотеистите за най-висша реалност. Бива разглеждан като творец, въплътител на Вселената.